077 - 4741850 | 06 - 51257381 info@steeghs-catering.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Steeghs Catering kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Steeghs Catering , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Steeghs Catering  verstrekt. Steeghs Catering  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Mogelijke aanvullende persoonsgegevens die Steeghs Catering  verwerkt zijn:

– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Bedrijfsnaam

Waarom Steeghs Catering  gegevens nodig heeft

Steeghs Catering  verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, verwerking van bestellingen, het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Steeghs Catering  kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten zoals:

– Contactformulier

Indien u een gesloten overeenkomst bij ons heeft kunnen uw persoon gegevens gebruikt worden voor:

Factureren (indien van toepassing)
Informeren over overeenkomsten of belangrijke wijzigen in en rondom deze overeenkomsten of waar deze op van toepassing zijn.

Hoe lang Steeghs Catering  gegevens bewaart

Steeghs Catering  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.

Externe diensten waarmee persoonsgegevens gedeeld worden

– Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.

Delen met anderen

Steeghs Catering  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de volgende doeleinden:

– Boekhouding
– Steekproef toeristenbelasting

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Steeghs Catering ​​​​​​​ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Steeghs Catering gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  

Google Analytics

Steeghs Catering maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Steeghs Catering ​​​​​​​ bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Steeghs Catering te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Steeghs Catering​​​​​​​ heeft hier geen invloed op.

Steeghs Catering ​​​​​​​heeft Google geen toestemming gegeven om via Steeghs Catering ​​​​​​​verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Steeghs Catering.nlSteeghs Catering​​​​​​​ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Steeghs Catering ​​​​​​​ behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

Beveiligen

Steeghs Catering  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Steeghs Catering  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Steeghs Catering  ​​​​​​​verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Steeghs Catering op via Steeghs Catering  info@Steeghs Catering.nl. Deze website is een website van Steeghs Catering  ​​​​​​​.

Steeghs Catering is als volgt te bereiken:

Postadres: Pastoor Vranckenlaan 37, 5953 CM Reuver
Vestigingsadres: Pastoor Vranckenlaan 37, 5953 CM Reuver
E-mailadres: info@steeghs-catering.nl
Telefoonnummer: 077-4741850